Taalonderwijs
voor nieuwkomers

Taal is de basis voor ontwikkeling

Taal is ontzettend belangrijk voor kinderen. Om vrienden te maken, om te laten weten hoe je je voelt, om anderen te begrijpen en om te kunnen leren. Wanneer nieuwkomerskinderen de Nederlandse taal nog niet spreken, heeft dat invloed op hun totale ontwikkeling.

Ze vinden moeilijker aansluiting bij leeftijdsgenoten in de klas en bij de lesstof. Taal heb je voor alle vakken nodig. Voor rekenen is het bijvoorbeeld belangrijk dat je de uitleg bij de som begrijpt. Daarom is er veel persoonlijke aandacht en begeleiding nodig. Leerkrachten die voor een grote klas staan hebben hier  niet altijd voldoende tijd voor of ervaring mee.

Een taalprogramma afgestemd op de behoeften van het kind

In de regio’s Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen was daarom behoefte aan 1 centraal punt, waar kinderen de Nederlandse taal aangeboden krijgen. Zo ontstond begin 2020 Wereldwijs, in Bergen op Zoom. Kinderen vanaf 6 jaar, die toe zijn aan groep 3, kunnen hier op elk moment in het jaar starten. In een kleine groep breiden ze hun woordenschat uit, leren ze zinnen opbouwen, spellen, begrijpend lezen en Nederlands spreken. Bij Wereldwijs hebben we veel tijd en aandacht voor ieder kind. Op basis van het taalniveau en de behoeften van het kind, stellen we een speciaal programma op.

Een goede start voor ieder kind

Kinderen krijgen taal op een goede manier aangeboden. Bijvoorbeeld tijdens een spel of door mooie boeken uit de schoolbibliotheek. We werken steeds aan de hand van een thema. Daardoor begrijpen en onthouden ze woorden beter. We betrekken de ouders natuurlijk ook bij de ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn of haar eigen verhaal, we vinden het dus belangrijk om te begrijpen waar kinderen vandaan komen. Onze Intern Begeleider en leerkrachten verdiepen zich daarom in het land van afkomst, de cultuur en de thuissituatie van kinderen. Alle kinderen volgen hun eigen leerlijn.

Hoe kom je bij Wereldwijs terecht en hoe werkt het?

Kinderen kunnen door verschillende partijen doorverwezen  worden naar Wereldwijs. Dit kan via een school in de eigen wijk, maar ook via de gemeente, het samenwerkingsverband of via vluchtelingenwerk.

Je komt naar Wereldwijs wanneer je:

  • pas in Nederland bent;
  • de Nederlandse taal nog niet beheerst;
  • tussen de 6 en 12 jaar oud bent.

Na een intakegesprek met de ouders en eventueel een tolk of begeleider volgt een kind 1 tot 1,5 jaar onderwijs bij Wereldwijs. Na deze periode gaat een leerling naar een reguliere school in de buurt waar de begeleiding op taalonderwijs wordt voortgezet.