Samenwerkingspartners
van Wereldwijs

Een groot netwerk voor brede ondersteuning

Voor iedereen in de samenleving is het belangrijk verbinding met anderen te maken. Dat geven we onze leerlingen bij Wereldwijs mee. Ook als organisatie zoeken wij vaak de samenwerking op met partijen uit ons netwerk, en andersom. Samen sta je nu eenmaal sterker. We  werken samen met verschillende partijen uit de regio, zoals gemeentes, basisscholen, de GGD, Vluchtelingenwerk, Stichting LOWAN en het lokale samenwerkingsverband Brabantse Wal.

Basisschool LPS Het Kompas en de schoolbibliotheek

Wereldwijs is gevestigd in het voormalig Juvenaat gebouw in Bergen op Zoom. De school heeft een eigen bibliotheek, waar de kinderen van Wereldwijs de mooiste boeken kunnen lezen en lenen. Er is in de bibliotheek een boekencollectie speciaal voor nieuwkomers te vinden. Dit zijn leuke, actuele boeken afgestemd op de leeftijd en het taalniveau van kinderen voor wie de Nederlandse taal nieuw is.

Gemeentes in de regio

We werken samen met een aantal gemeentes en onderwijsbesturen uit de regio’s: Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Zij verwijzen nieuwkomerskinderen regelmatig door naar Wereldwijs. Vanuit de gemeenten wordt bovendien ook leerlingenvervoer aangeboden voor kinderen die naar Wereldwijs gaan. Ze worden thuis opgehaald en naar school gebracht, en aan het eind van de dag weer naar huis.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal

Het samenwerkingsverband Brabantse Wal zorgt ervoor dat zij met de betreffende schoolbesturen samen ieder kind in de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht de ondersteuning bieden die het nodig heeft. Onderwijs dat past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind, waardoor het zich goed voelt en optimaal kan ontwikkelen.

Om dat te kunnen bereiken werken ouders, leerkrachten en andere professionals elke dag samen om de juiste ondersteuning te bieden.

Heeft een kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig? Dan komt Samenwerkingsverband Brabantse Wal in beeld. Passend onderwijs vindt plaats op de basisscholen; ondersteuning wordt geboden vanuit het samenwerkingsverband. Dat doet het Samenwerkingsverband Brabantse Wal door te zorgen voor een dekkend netwerk samen met kinderopvang, jeugdzorg, speciaal onderwijs, gemeenten en andere partners. En ze spelen een belangrijke rol in het verder professionaliseren van de leerkrachten en intern begeleiders. Het doel? Een passende onderwijsplek voor elke leerling in onze regio.

Samenwerking met scholen en intern begeleiders

We hebben veel contact met directeuren en Intern Begeleiders van verschillende basisscholen in de aangesloten regio’s. De kinderen die zij doorverwijzen zullen na 1 tot 1,5 jaar terug gaan naar deze school. In de tussentijd houden wij de Intern Begeleiders van de scholen actief op de hoogte van de vooruitgang die de kinderen boeken. Is een kind niet vanuit een basisschool doorverwezen naar Wereldwijs en heeft een kind voldoende geleerd? Dan gaan we, samen met de ouders, voor hem of haar op zoek naar een fijne, passende school. Ook dan nemen we de betreffende IB’er al tijdig mee in het proces. Zo leert de nieuwe school het kind alvast beter kennen en verloopt de overgang van Wereldwijs naar de nieuwe school zo soepel mogelijk.

Stichting LOWAN: ondersteuning van nieuwkomersonderwijs

Deze landelijke stichting ondersteunt scholen die nieuwkomersonderwijs aanbieden of willen opzetten. Dit doen ze door informatie, hun ervaringen, kennis en expertise te delen over onderwijs aan nieuwkomerskinderen in Nederland. Ook voor Wereldwijs is stichting LOWAN een echte sparringpartner, waar we altijd met vragen terechtkunnen.